ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

  • Προγεννητική ενημέρωση και συμβουλευτική για μέλλοντες γονείς

  • Κατ΄οίκον επισκέψεις σε νεογνά και βρέφη

  • Υποστήριξη θηλασμού και αντιμετώπιση προβλημάτων γαλουχίας (Διεθνής Πιστοποίηση IBCLC αρ.L-300977)

  • Εμβολιασμοί

  • Παρακολούθηση σωματικής ανάπτυξης, με χρήση των πιο σύγχρονων καμπυλών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

  • Παρακολούθηση ψυχοκινητικής εξέλιξης, με χρήση σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων

  • Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών στο ιατρείο και στο νοσοκομείο

  • Γρήγορο Strep test και test γρίπης

  • Συνεχής τηλεφωνική υποστήριξη

  • Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς