Κάτωνος 10, Εμπορικό κέντρο "Κανάρια"

Ηλιούπολη

210 97 65 615

Ειρήνη Ρουσσάκη 6944 565 388

Παναγιώτα Χαϊκάλη 6979 331 560

Το Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά κατόπιν ραντεβού