Οι 3 πρώτοι μήνες του μωρού – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Συνήθη Παιδικά Ατυχήματα – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Μητρικός Θηλασμός & Βρεφική Διατροφή – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Παιδικά εμβόλια, όσα πρέπει να γνωρίζεις – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Χειμερινές ιώσεις, πρόληψη και αντιμετώπιση – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Σωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Οι πρώτοι 6 μήνες με το μωρό μου – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Τα πρώτα εμβόλια του μωρού – Παναγιώτα Χαϊκάλη, Παιδίατρος (για την ενέργεια της εταιρίας septona μαμάδες ήρωες)

Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2019-2020.

Σίτιση νεογέννητου με κύπελο (baby cup feeding).

Μαλάξεις στήθους κατά το θηλασμό (breast compressions).

Άμελξη μητρικού γάλατος με το χέρι - τεχνική Marmet.

Ο σωστός τρόπος χρήσης των εισπνεόμενων φαρμάκων, μέσω αεροθαλάμου και οδηγίες καθαρισμού του.